Η ομάδα μας

Μαριάνθη

Είναι η συντονίστρια της ομάδας, που φροντίζει για τις διοργανώσεις, μιας ποικιλίας μαθημάτων και σεμιναρίων, που αφορούν την βελτίωση της φυσικής και πνευματικής εικόνας του ανθρώπου. Είναι πιστοποιημένη δασκάλα της Face Yoga και Pranic Healer. Προσφέρει τις υπηρεσίες της, για το συλλογικό όφελος, ως δασκάλα Yoga, Ενεργειακή Θεραπεύτρια και Σύμβουλος.

Υπήρξε μέλος σε διάφορες εσωτερικές σχολές και groups, που το κύριο μέλημα τους, ήταν η αναζήτηση της αυτογνωσίας, της θετικής σκέψης και της ενότητας, μέσω της αρχαίας πρακτικής της Yoga. Έχει μελετήσει και έχει κάνει πρακτική, σε διάφορα είδη Yoga, όπως Hatha, Criya, Raja, Arhatic and Sahaja Yoga.

Αυτή η έρευνα την έφερε και στη Face Yoga. Ως πιστοποιημένη δασκάλα πλέον, επιχειρεί ένα άνοιγμα στην κοινωνία, για το συλλογικό όφελος. Με τη συνεργασία και άλλων ειδικών, εφαρμόζει μια πολυποίκιλη διδασκαλία, που εκτός από τη μετάδοση τεχνογνωσίας και γνώσης, έχει εθελοντικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Κωνσταντίνος

Είναι ο γενικός επιβλέπων και ξέρει τα πάντα που αφορούν την διαδικτυακή δράση, όπως οργάνωση μαθημάτων, πωλήσεις, marketing, προώθηση, κοινωνικά μέσα δικτύωσης κ.λ.π.

Θεοδώρα

Είναι ικανή να διεκπεραιώσει σχεδόν οποιαδήποτε αρμοδιότητα, γι’ αυτό το λόγο την κρατάμε απασχολημένη με οτιδήποτε προκύπτει, πίσω από τη σκηνή. Εάν κάποιο τεχνικό ζήτημα υπάρξει, είναι η πρώτη που θα τρέξει για βοήθεια. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα login η, κάποια γενική ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της.

mantzikoudora@gmail.com

       
 Διαδικτυακό Πρόγραμμα Face Yoga. Αγορά Μαθημάτων/Σεμιναρίων.

 

 

"Καλλιστώ" ΚοινΣΕπ Dismiss