Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο τρόπος που στεκόμαστε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, επηρεάζει την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας. Επιπλέον το σύμπαν εκλαμβάνει το μήνυμα που εκπέμπουμε εκεί έξω και ανταποκρίνεται ανάλογα!! Η γλώσσα του σώματος, το σώμα δε λέει ποτέ ψέματα!! Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί!!

 

Ο τρόπος που στεκόμαστε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, επηρεάζει την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας. Επιπλέον το σύμπαν εκλαμβάνει το μήνυμα που εκπέμπουμε εκεί έξω και ανταποκρίνεται ανάλογα!! Η γλώσσα του σώματος, το σώμα δε λέει ποτέ ψέματα!! Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί!!Ο τρόπος που στεκόμαστε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, επηρεάζει την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας. Επιπλέον το σύμπαν εκλαμβάνει το μήνυμα που εκπέμπουμε εκεί έξω και ανταποκρίνεται ανάλογα!! Η γλώσσα του σώματος, το σώμα δε λέει ποτέ ψέματα!! Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί!!